به‌روزرسانی زلزله هرات:آخرین مهلت کمک‌ها در 18 نوامبر 2023 به پایان رسید. لطفاً لحظه‌ای وقت بگذارید و فهرست مشارکت‌کنندگان را در صفحه جمع‌آوری کمک‌های مالی ما مرور کنید. حمایت شما عمیقا قابل قدردانی است.

ارتباطات

info@aaborganization.com

Krommedijk 239, Dordrecht, South Holland, Netherlands

+31(618) 273-502

Donation
کمک مالی به سازمان جهانی آب

با مشارکت در اهدافی که به آنها اعتقاد داریم، می توانیم تأثیر مثبتی بر زندگی افراد و جوامع در افغانستان عزیزمان بگذاریم.

FINAL-AAB-Donation-QR-Code-300x300-1

با استفاده از لینک پایین QR کد را میتوان دانلود کرد